over privacy

Privacyverklaring Im-perfection
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent natuurlijk vrij om deze verklaring helemaal door te lezen, hij is tenslotte opgesteld zodat jij precies weet waar je aan toe bent als je op wat voor manier dan ook met mij in contact treedt. In het kort wil ik je in elk geval vast aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Jouke In der Maur, eigenaresse van Im-perfection. Mijn gegevens zijn:

Im-perfection
Jouke In der Maur
Barbeellaan 75
3984 MD Odijk
KVK-nummer 302 518 69

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die aan mij verstrekt worden (bijvoorbeeld –maar niet uitsluitend- via het contactformulier, via het formulier waarmee je mijn gratis weggever aanvraagt of bij inschrijving voor een van mijn diensten). Ik vraag je altijd om toestemming voordat ik jouw gegevens ergens opneem, je kunt ze ten alle tijden inzien en je kunt me altijd verzoeken ze weer te verwijderen. En vanzelfsprekend ga ik zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om!

In deze verklaring leg ik je uit welke gegevens ik van jou vraag en bewaar, waarom ik dat doe, hoe ik dat doe en vooral; op welke manier ik jouw privacy waarborg.

Deze verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk.

Persoonsgegevens:

Welke gegevens vraag en bewaar ik van jou?

Gratis weggever, gratis producten en inschrijving mailinglist
• Voornaam
• IP-adres
• E-mailadres

Live diensten (coaching, workshops, trainingen, etc)
• Voor- en achternaam
• Indien van toepassing jouw bedrijfsgegevens
• Adresgegevens indien je de factuur graag per post ontvangt
• Indien van toepassing jouw telefoonnummer
• E-mail adres
• Bankrekeningnummer
• IP-adres

Fotoshoots
• Voor- en achternaam
• Indien van toepassing jouw bedrijfsgegevens
• Adresgegevens indien je de factuur graag per post ontvangt
• Indien van toepassing jouw telefoonnummer
• E-mail adres
• Bankrekeningnummer
• IP-adres
• De bewerkte en met jou gedeelde foto’s

Online diensten
• Voor- en achternaam
• E-mail adres
• Adresgegevens indien je de factuur graag per post ontvangt
• Indien van toepassing jouw telefoonnummer
• Bankrekeningnummer
• IP-Adres

Waarom bewaar ik jouw gegevens?
Jouw contactgegevens (zoals hierboven beschreven) zijn voor mij, en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden. Ofwel omdat je hebt aangegeven dat je graag eenmalig of zelfs vaker mails van mij wil ontvangen (bijvoorbeeld door het aanvragen van mijn gratis weggever, of bij inschrijving op mijn mailingslist), of om contact met je te kunnen hebben over de dienst die je bij me hebt afgenomen.

Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens wanneer je mijn weggever wil downloaden of je op mijn mailingslist wil inschrijven, of nadat je ‘ja’ hebt gezegd op met mij werken. Zie je van dat laatste na een oriëntatie af, dan is dat natuurlijk prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens net zo makkelijk weer uit mijn systeem.

Waar gebruik ik jouw gegevens voor?
Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nu om coaching, workshops, training, een fotoshoot, of welke andere betaalde dienst dan ook gaat) dan vraag ik je misschien om meer gegevens dan alleen jouw naam en mailadres. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw expliciete en schriftelijk vastgelegde toestemming.

Jouw naam en e-mailadres gebruik ik –na toestemming- voor
• het verzenden van de nieuwsbrieven, blogs, informatieve mailings, etc.

Ik voeg sowieso nooit zelf jouw emailadres toe aan een mailinglijst!

Deze en de overige gegevens die opgesomd staan onder het kopje ‘welke gegevens vraag en bewaar ik van jou?’ gebruik ik indien nodig voor:
• het verzenden van facturen
• het geven van een reactie op vragen die jij mij gesteld hebt
• het contact over en ten behoeve van de dienst die je van me afneemt

Hoe zit het met de beveiliging van jouw gegevens?
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat deed ik natuurlijk al lang en dus doe ik dat nu nog steeds. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp, Skype of FaceBook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij beiden ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en laptop. Deze zijn beveiligd met een code.
Mijn site (im-perfection.nl) gebruik ik alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest, dat is alles. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik gebruik namelijk geen cookies. Pas als jij zelf iets invult (het contactformulier, een inschrijfformulier of een inschrijving voor mijn weggever of mailingslist) ontvang ik gegevens van jou.

Met wie deel ik jouw gegevens?
Door mij online gegevens te verstrekken (bij voorbeeld door een contactformulier in te vullen, mijn weggever aan te vragen, op mijn mailingslist in te schrijven of je online in te schrijven voor een van mijn diensten), komen jouw gegevens automatisch ook bij mijn hosts (HostNet en DigitaalDoen) terecht. Als je je inschrijft voor de weggever of mailinglist, komen jouw gegevens in mijn geautomatiseerde mailprogramma (ActiveCampaign). En neem je een dienst van me af? Dan komen jouw gegevens natuurlijk ook bij mijn boekhouder terecht (Match & Flow BV). Dat is nodig om jou te kunnen bieden wat we hebben afgesproken, en om aan mijn verplichtingen als ondernemer te voldoen. Tot slot; voor het verzenden van foto’s (en soms ook voor het verzenden van audio-bestanden (als jij bijvoorbeeld aan mij gevraagd hebt een individuele coachingssessie op te nemen of als ik in het kader van coaching een audio of filmpje speciaal voor jou heb opgenomen)), maak ik gebruik van Wetransfer.

Alleen ik ken de inloggegevens van Hostnet, DigitaalDoen en ActiveCampaign, en niemand anders. Ze zijn nergens vastgelegd, anders dan in mijn hoofd. Ik maak geen gebruik van ‘automatisch wachtwoord aanvullen’ of ‘onthouden’ en wis minimaal eens per maand mijn cookies, internetgeschiedenis, etc. Niemand anders dan ik heeft toegang tot mijn laptop en telefoon, dus jouw gegevens zijn veilig. Daarnaast heb ik met al deze partijen een zogenaamde verwerkersovereenkomst, waarin wij vastgelegd hebben wat zíj doen om jouw privacy te waarborgen. Let op: wanneer je op een link naar hun website/bedrijf klikt – danwel op enige andere link op mijn website die je doorstuurt naar de website van iemand anders- dan treedt op dat moment hun privacyverklaring in werking.

Daarnaast gebruik ik gegevens die ik verkregen heb via het downloaden van een gratis document om advertentiedoelgroepen via FaceBook te maken. Nou ja, momenteel doe ik dat eigenlijk niet, maar wellicht in de toekomst wel. Dus informeer ik je alvast. Meer informatie over het privacy beleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers mijn website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kan je hier vinden.

Je mag er gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met andere partijen of personen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is natuurlijk, maar laten we daar maar niet van uitgaan.

Wat zijn de termijnen waarop ik gegevens bewaar?
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe. Zodra je je uitschrijft van mijn mailingslist, verwijder ik binnen 5 werkdagen al jouw gegevens. Gegevens naar aanleiding van een dienst (bijvoorbeeld foto’s, uitgewisselde mails –bijvoorbeeld in het kader van een coachingstraject-, etc.) bewaar ik maximaal een jaar (voornamelijk zodat jíj er op een later moment nog eens om kunt vragen), maar als je dat liever niet hebt, kun je dat aangeven. Dan verwijder ik ze direct.

Wat zijn jouw rechten?
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Duhuh. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijden. En je mag me hierover altijd aanspreken.

Maak je je zorgen of heb je vragen?
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en heb dus passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan je contact opnemen met mij: jouke@im-perfection.nl / 06 – 150 26 192.

Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillenden ook maar de kleinste dreiging aanwezig is voor (mogelijke) datalekken zal ik conform de gesloten verwerkovereenkomst(en) handelen. Dat betekent dat ik het potentiële lek rapporteer bij de hiertoe bevoegde instantie en een IT-deskundige het probleem laat vaststellen en verhelpen. Ook breng ik natuurlijk alle personen die opgenomen zijn in de betreffende systemen onverwijld op de hoogte, zodat ingezonden gegevens te allen tijde veilig zijn en de veiligheid kan worden gewaarborgd.

Tot slot heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je de indruk hebt dat ik mijn eigen privacystatement niet nakom.

Zo. Dat was het. En nu we de formaliteiten gehad hebben, ga ik graag met jou verder met wat ik het állerliefste doe: een bijdrage zijn aan jóuw happiness-beyond-imagination!

Liefs,
Jouke.

Wanna get in touch with me?